ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی سرویس های هاستینگ

پشتیبانی فنی سرویس های هاستینگ ارایه شده توسط ویشاوب

 پشتیبانی طراحی و توسعه وبسایت

پشتیبانی فنی طراحی و توسعه وبسایت ارایه شده توسط ویشاوب

 پشتیبانی سرویس های پیامکی

پشتیبانی فنی سرویس های پیامکی ارایه شده توسط ویشاوب

 امور مالی

امور مالی مربوط به سرویس های ویشاوب

 امور دامنه ها

امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها ، شناسه دامنه های ایرنیک

 پیشنهادات

پیشنهاد ها و انتقاد های شما

 بخش موارد اورژانس

موارد فقط مربوط به غیر قابل دسترس بودن سرویس

 بازاریابی

سوالات و در خواست های شما از بخش بازار یابی ما.